Професионални устни преводи от преводаческа агенция в София

устни преводи

Ако ви предстои важна бизнес конференция, семинар или обучение, но вашите гости ще бъдат от смесен произход, то със сигурност ще имате нужда от преводач. В следващите редове ще засегнем темата относно устни преводи от преводаческите агенции, които да използвате за вашите събития.

Устни преводи за вашите събития

За да може връзката между страните, които общуват на различни езици по време на дадено събитие да се установи, то е нужен устен превод. Те биват два вида – консекутивен (последователен) и симултанен превод (синхронен). Консекутивният вид е този, който е по-известен и при него говорещият и превеждащият се редуват, като той не изисква специална техника. Този вид устен превод са подходящи именно при провеждането на семинари, бизнес срещи, търговрски преговори, мероприятия и др.

Симулативните преводи

Симултантните видове преводи текат докато ораторът се изказва, тоест едновременно с неговото говорене. Устен преводач работи в специална звукоизолирана кабина с поне още един негов колега, като когато ораторът се изказва, преводачът чува думите и пресъздава посланието веднага. Участниците в мероприятието избират канал, който е на езика, на който искат да слушат изявлението. Този тип устни преводи е много специфичен и малък брой хора са готови да го извършат. Най-често се работи в екип по двама.

Фирма Компас – преводачески услуги предлага на своите клиенти устни преводи от устни преводачи, които могат да ви придружат на срещи в различни градове в България и чужбина, както и да говорят вместо вас по телефон, скайп и всякакъв друг начин. Така че ако имате нужда от устни преводи се обърнете към тях. Техният сайт е Compass98.com , където можете да получите допълнителна информация относно предлаганите от тях, услуги. Можете също така и да им се обадите на посочените телефони за контакт: 02 953 10 49; 0878 271 900. Те ви очакват.

Професионални устни преводи от преводаческа агенция в София
Към началото