Онлайн счетоводство

Онлайн счетоводство

Онлайн счетоводство. Последният вариант, който набира все по-голяма популярност, е аутсорсинг на счетоводни услуги. Това са специализирани фирми или фирми, предоставящи цялостно счетоводно обслужване. Според рейтинговата агенция още по-голям обем от свързани счетоводни услуги са данъчните консултации, които често се предоставят от същите специализирани счетоводни къщи.

Онлайн счетоводство

Поверявайки воденето на счетоводство на такава фирма, вие се освобождавате от тежестта на отговорността за неправилно водене на счетоводство. Счетоводната къща сключва с Вас договор за професионална отговорност и предоставя гаранции за пълно обезщетение за материални щети. И за разлика от счетоводителя – физическо лице, те могат незабавно да изплатят тази щета, докато възстановяването на щета от служител е възможно само в рамките на определен процент от заплатата му.

Добрите счетоводни компании ценят репутацията си, разполагат с персонал от висококвалифицирани служители, собствен софтуер, богат опит в различни ситуации и области на счетоводството, включително преминаване на данъчни проверки и изготвяне на одитни доклади. В този случай не е нужно да се притеснявате за болест, отпуск, постановление на вашия счетоводител или някакви лични недоразумения с него.

Цената на счетоводните услуги в такива фирми често може да бъде по-изгодна от услугите на пълен работен ден поради гъвкавата ценова система. Изчислението може да се основава на броя на изпълнените документи или бизнес транзакции. Възможно е да възложите не цялото счетоводство, а например само изготвянето на отчети, оставяйки първичната документация, или да възложите само управлението на персонала и заплатите, в случаите, когато собственикът сам решава други въпроси.

Счетоводство

Стопанските операции, извършвани от фирма или организация, трябва да бъдат систематизирани и документирани в съответствие с изискванията на законите. Счетоводните услуги са отчитане на имуществото на юридическите лица, пасивите, стопанските операции в процеса на работа.

Субекти на счетоводството

В предприятието тази област на дейност по-често се извършва от длъжностни лица, допуснати до персонала на юридическото лице:

Главен счетоводител;

Изпълнителен директор, ако няма главен счетоводител.

Онлайн счетоводство
Към началото