Какво всъщност представляват топломерите?

топломерите

Ако отоплението е организирано вертикално, с помощта на щрангове, както в старите къщи. Тогава ще трябва да инсталирате специални устройства, наречени разпределители на топлината за всеки радиатор за топла вода. Топломерите или топлоразпределителите изчисляват каква част от общото потребление на топлина в сградата пада върху определен нагревател поради температурната разлика между радиатора и вътрешния въздух. Дистрибуторите имат редица недостатъци. Голяма грешка, непрозрачност при изчисляване на сумата, платима за наемателите, както и възможността за изкуствено намаляване на показанията на брояча. Тези устройства могат да се разглеждат като временна мярка за преминаване към измерване на топлината в апартамента.

Ние сме фирма Техем Сървисис ЕООД и сме лидер в  отчитането и разпределението на енергия. Нашите координати са: гр. София 1111, ж.к. Гео Милев, ул.проф. Георги Павлов №3. Телефон за контакт: 0 700 1 28 28.

Индивидуално измерване на топлината от топломерите

Важно е да се вземе предвид, че преминаването на потребителите към индивидуално измерване на топлината се извършва само при условие, че 50% от всички жители на сградата искат да инсталират метър за апартамент. За съжаление, ако в цялата жилищна сграда само един човек иска да инсталира личен топломер, той няма право да направи това.

Инициаторът на прехода към новите схеми с топломери с дистанционно отчитане. Може да бъде общо събрание на жителите или управляващо дружество. В първия случай собствениците на апартаменти подават колективно заявление до управляващото дружество за прехвърляне на къщата на индивидуално измерване на топлината, във втория Наказателният кодекс събира подписите на наемателите, които са съгласни с предложението.

Тогава управляващото дружество поръчва проект за реконструкция на отоплителната система. Който задължително трябва да премине държавния изпит, а в някои случаи и одобрението на топлоснабдителната организация, и извършва неговата промяна самостоятелно или с помощта на инсталация специалисти.

Какво всъщност представляват топломерите?
Към началото