Каква е целта на клиничните изследвания?

Каква е целта на клиничните изследвания?

Каква е целта на клиничните изследвания? Клиничните изпитвания са неразделна част от процеса на разработване на лекарства. Проучванията дават възможност да се получи информация за това колко ефективно е новото лекарство, какви странични ефекти има и колко опасни са те за човешкото здраве и живот. Едва след приключване на клиничните проучвания и анализ на резултатите от тях, фармацевтичната компания, която е провела изследванията, може да подаде заявление до държавния орган за регистрация на лекарството (искане на разрешение за употребата му).

Никое лекарство не може да бъде пуснато на пазара, ако не е преминало клинични изпитвания. В зависимост от резултатите от клиничните проучвания заявлението за регистрация може да бъде отхвърлено или одобрено. На лекарството ще бъде отказана регистрация, ако не е достатъчно ефективно или безопасно. Но дори и в този случай резултатите от изследванията са от голямо значение за хората. Благодарение на тях учените ще могат да разберат по-добре болестта и да продължат напред в търсенето на ефективни и безопасни лечения. Ако резултатите от изследванията потвърдят ефективността и безопасността на лекарството, то ще бъде регистрирано и лекарите ще могат да го предписват на своите пациенти.

Какво е клинично проучване?

Някои изследвания продължават няколко седмици, а други с години. Всичко зависи от целите и сложността на изследването, което се извършва. Времето на изследването винаги е посочено в протокола. Комисиите по етика наблюдават напредъка на клиничното проучване до приключването му. Клиничното проучване може да бъде спряно по всяко време, в случай, че комисията по етика прецени, че то не е безопасно за участниците в него.

Клиничното изпитване е научно изследване при хора, което се провежда за оценка на ефикасността и безопасността на лекарствен продукт. Клиничното изпитване е единственият начин да се докаже ефикасността и безопасността на всяко ново лекарство. Всички клинични изпитвания се провеждат в съответствие със специални международни правила за добра клинична практика (GCP – Good Clinical Practice). Спазването на тези правила служи като гаранция за обществото, че правата на пациентите, участващи в проучването, са защитени и резултатите от изследването са надеждни.

Каква е целта на клиничните изследвания?
Към началото