За почистването и поддържането на септичните ями

септичните ями

Септичните ями и тяхното почистване и поддържане

В крайградското строителство все по-често се използва модерна канализационна система – септичните ями. Той има определени предимства пред помийни ями, тъй като осигурява чистота на околната среда, без мирис и голям капацитет.

Въпреки технологичността на септичните ями, те, както всяка система, се нуждаят от редовно почистване и поддръжка. Препоръчва се септичната яма да се почиства веднъж или два пъти годишно. Запушванията и ненавременното изпомпване на канализацията могат да доведат до повреда на септичната яма, а ремонтът на системата може да доведе до значително количество.

За нас: Ние сме отпушване-на-канали.bg и сме с богат опит в отпушване на канали, почистване на септични ями.

Поръчайте услуга при нас на телефон: 0876 46 03 33 / 0876 10 00 19.

Какво е септична яма

По своя дизайн септичната яма е контейнер и има няколко характеристики: наличието на камери; специални филтри; различни размери; консумира електричество. В процеса на почистване на постъпващите стоманобетонни продукти се образува утайка, която може да доведе до препълване и повреда на системата. Ето защо септичната яма трябва да се почиства редовно. Честотата и броят на почистванията не оказват влияние върху работата на септичната яма.

Какъв е принципът на почистване на септичната яма

Септичните ями се почистват с помощта на вакуумна машина. Такива машини са оборудвани с модерно оборудване, което извършва работа бързо, без течове, спестявайки ви от неприятностите, свързани с неизправността на канализационната система. В допълнение към изпомпването, такава машина е в състояние да изчисти системата от запушвания и слоеве утайки; за това водата се изпомпва в системата под високо налягане.

Изпомпаните отпадъци и утайки се транспортират до специални депа за последващо обезвреждане.

Специализираната компания предлага услуги за почистване на септични ями на собственици на частни домове, общини, предприятия и организации, както и собственици на мобилни санитарни съоръжения.

Ние НЕ гарантираме качествено и бързо изпълнение на работи по почистване на септични ями, тъй като използваното от нас специално оборудване е винаги в изправност, то се експлоатира от квалифицирани оператори.

За почистването и поддържането на септичните ями
Към началото