Асансьори KONE, видове, особености и различия

Асансьори

Машинно помещение на асансьорите може да бъде изпълнено с горното машинно отделение (над вала). С долното машинно отделение (под вала или отстрани от него). Без машинно помещение (машинното помещение е разположено в размерите на шахтата, обикновено в горната част). Шахтни и асансьорни врати.

Асансьори:

 • с шарнирни врати;
 • вертикални или хоризонтални плъзгащи се врати (обикновено за малки асансьори за товарен превоз).

По вида на задвижването на вратите има асансьори:

 • с ръчно задвижване (вратите на шахтата и кабината се отварят от самия пътник);
 • полуавтоматично задвижване на врати на вала (вратите се отварят ръчно и се затварят автоматично с затваряща врата);
 • автоматично задвижване;
 • комбинирано задвижване (врати на кабината – автоматично задвижване, врати за мина – ръчно).

Лебедка за асансьори – Лебедката на електрически асансьор може да бъде направена със или без скоростна кутия (без скоростна лебедка).

Асансьорите с хидравличен цилиндър са разделени на следните видове:

 • дизайн на хидравличен цилиндър
 • асансьори с едноетапен хидравличен цилиндър;
 • асансьори с телескопичен хидравличен цилиндър.

По метода на предаване на движение от буталото на хидравличния цилиндър към кабината:

Местоположение на хидравличния цилиндър

По естеството на местоположението на хидравличния цилиндър спрямо кабината:

 • асансьор с централно местоположение;
 • странични асансьор;
 • видове управление.

Асансьорите имат следните видове управление:

 • вътрешен, в който се управлява от отделение за отделение;
 • на открито – извършва се от места за спиране;
 • смесени – от отделение на кабина и от места за спиране.

Разграничават системите за контрол, които осигуряват:

 • просто отделно управление, при което се записва и изпълнява само една команда (повикване или поръчка);
 • колективен контрол, в който са регистрирани всички екипи и тяхното изпълнение се извършва в съответствие с работната програма на асансьора. В този случай може да се стигне до спиране на разговори или поръчки. За асансьорите на жилищните сгради преминаващите спирки при повиквания се извършват само когато автомобилът се движи надолу, а в обществени сгради – и в двете посоки. По поръчки се осигуряват преминаващи спирки във всички асансьори в двете посоки;
 • единично управление (управление на един асансьор);
 • група – управление на група асансьори, разположени в една и съща шахта, обслужващи едни и същи етажи и с една и съща скорост. Разнообразие от групово управление е двойното управление на асансьорите, използвани в жилищни сгради с високи етажи.
Асансьори KONE, видове, особености и различия
Към началото