Адвокатските дружества в България

Адвокатските дружества в България

Адвокатските дружества в България

Агенциите за адвокатски услуги в България използват услугите на партньор. Преводаческа агенция, в която работят сертифицирани преводачи и това предоставя възможност дна адвокатите да се справят с документи на много езици, както и да превеждат български документи на чужди езици.

Удобство и доверие на адвокатските услуги в България

Адвокатските дружества в България. За времето на своята дейност Адвокатските дружества, предлагащи аадвокатски услуги в България са спечелили доверието на много корпоративни организации. Както и местни и чуждестранни компании и индивидуални клиенти.

Адвокатите, работещи в офиса, са се утвърдили пред чуждестранни клиенти и организации като отговорни партньори, на които може да се разчита при решаването на правни проблеми. Клиентите им и изпълнители високо оценяват високия професионализъм, задълбоченост и внимателно отношение към всеки отделен случай от адвокатската практика.

Чуждестранните партньори и официалните задгранични организации също оценяват високияпрофесионализъм на адвокатските услуги в България. Например преди няколко години адвокати от определена адвокатска агенция подпомагали организациите в Обединеното кралство по дела за измами с недвижими имоти.

Местни партньори могат да са: Агенция за преводи „Евиан“ ЕООД, нотариуси, частни съдебни изпълнители и счетоводни компании с отлична репутация. В нашата дейност поддържаме сътрудничество с надеждни колеги адвокати в градовете Варна, Бургас, Пловдив и други.

И накрая, най-важното сред услугите, които предоставяме, е редовната комуникация с клиентите. Следователно, ако е необходимо, можете да се свържете с нас по всяко време.

Да разгледаме по-подробно видовете адвокатски услуги в България.

Юридически адвокатски услуги в България

Тук се включват всички правни услуги, свързани с регистрация, реорганизация, сливане и прекратяване на дейността на българските търговски организации. Както и индивидуални предприемачи. Регистрацията на компанията е една от услугите, които се предоставят като адвокатски услуги на  клиентите онлайн, без да е необходимо тяхното специално пристигане в България, което е удобно съвременно решение.

Тук дейността се изразява в това да се създаде юридическо лице в съответствие с изискванията на клиента и последващата му регистрация в Търговския регистър. Също така се предлага правна подкрепа на вече регистрирана компания (включително изготвяне на годишни финансови отчети, внедряване на промени в обстоятелствата и партньори по желание на клиента и т.н.)

Адвокатските дружества в България
Към началото